"Poppy 289" - Photo Collage by Vashon artist John Schuh.
Poppy 289
Photo Collage
16" x 12"
2008

"Poppy 289" - Photo Collage by John Schuh